Välkommen till Christer Forsberg Consulting

Företaget

christerEfter många år som anställd på olika konsultföretag formades idén om att driva ett eget företag och hösten 2010 startade Christer Forsberg Consulting AB.

Kontoret finns på Skeppsbron i Kalmar med plats i ett kontorslandskap där det samsas med arkitekt och projektledningsföretag. En stimulerande miljö där vi kan ta hjälp av varandra i olika frågeställningar och uppdrag.

Verksamheten består främst av entreprenadbesiktningar för el- tele- och hissarbeten men även att under entreprenadtiden vara beställarens kontrollant samt att upprätta förfrågningsunderlag vid upphandling av entreprenader, främst totalentreprenader.

Företaget vänder sig till kommuner och landsting, fastighetsbolag och andra aktörer på den regionala byggmarkanden.

Medlemskap i SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, ger möjlighet till kunskap och utbildning i frågeställningar kring entreprenader och entreprenadjuridik. Är medlem i SBRs entreprenadbesiktningsgrupp som godkänd besiktningsman vilket ställer krav på kontinuerlig utbildning och tentamen.

sbb