Välkommen till Christer Forsberg Consulting

Tjänster

  • Enklare kalkyler
  • Upprättande av ramprogram för el-tele och hissarbeten
  • Beställarens kontrollant
  • Entreprenadbesiktningar